Szakképesítés megszerzésére felkészítő képzések

MesterABC  > Cikkek >  Szakképesítés megszerzésére felkészítő képzések
0 Comments

A szakképesítés megszerzésére felkészítő képzések, a nyilvántartásba vett programkövetelmények (PK) alapján kidolgozott képzési program alapján valósulnak meg.

A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzést elvégzését követően szükséges vizsgát tenni, amelyet független, akkreditált vizsgaközpontokban lehet megtenni. Ezeknek a vizsgáknak a megszervezésére és lebonyolítására az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) jogosult. Amennyiben a vizsgára jelentkező személy sikeresen teljesíteni tudja a feltételeket, államilag elismert bizonyítványt kap, ami tanúsítja, hogy sikeresen és eredményesen elvégezte a képzést. A szakmai képzés során a szakmához kapcsolódó ismeretek elsajátítása a cél, az, hogy a tanulók az elméleti és a gyakorlati tudást is megszerezzék.

Ez nem csupán a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges, hanem ahhoz is, hogy a későbbiekben helyt tudjon állni az adott területen.